Aktualności

NOWY POSTUMENT KRZYŻA MISYJNEGO W ŻYTNIOWIE

W rozwidleniu drogi powiatowej 1922 O w Żytniowie znajduje się krzyż misyjny. Krzyż ten, o wysokości ok. 4m, został ustawiony przez mieszkańców Żytniowa w czynie społecznym, na pamiątkę Misji św. w roku 1998. Proboszczem parafii był wówczas ks. Andrzej Chałupka. Drewniany krzyż ustawiony został na trójstopniowym, zwężającym się ku górze postumencie, otoczonym niskim łańcuchowym ogrodzeniem. Trójstopniowy postument o objętości ok. 7 metrów sześciennych obłożony został płytkami klinkierowymi o łącznej powierzchni ok. 22 metrów kwadratowych. Warunki atmosferyczne spowodowały jednak, iż ok. 40 procent płytek już odpadło, a reszta płytek nie miała już wcale albo tylko minimalny kontakt z podłożem; sam postument stał się mało estetyczny i szpecący otoczenie a jego dalsza degradacja była nieunikniona. W związku z tym Grupa Odnowy Wsi Żytniów postanowiła w ramach projektu gminnego dokonać jego przebudowy, wykorzystując w tym celu I edycję Konkursu na realizację projektów w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi. Wkład własny sołectwa stanowił 75 procent całkowitych kosztów przebudowy. Na przebudowę postumentu krzyża misyjnego wyraził zgodę Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie. Projekt nowego postumentu zaakceptował również proboszcz parafii Żytniów ks. Andrzej Tomala. Zakres przewidzianych prac obejmował między innymi renowację krzyża, rozbiórkę istniejącego postumentu, wykonanie nowego, obłożenie go płytami z granitu skandynawskiego „Wanga” i wykonanie opaski w postaci palisadki wypełnionej rozdrobnionym granitem. W nowym postumencie umieszczono akt erekcyjny, w którym zawarto między innymi informacje, iż inicjatorami przebudowy postumentu krzyża misyjnego byli parafianie parafii Żytniów; demontażu istniejącego i wykonanie rdzenia nowego postumentu dokonał zespół pod kierunkiem Kazimierza Napieraja, w skład którego wchodzili: Tadeusz Bryś, Bronisław Czech, Józef Dworacki, Stanisław Janicki, Andrzej Napieraj, Stanisław Pawlaczyk, Adam Sas, Marian Sas, Krzysztof Smolarz, Tomasz Tkacz, Bronisław Walacik i Wiesław Włóka. Obróbkę i montaż płyt granitowych pod kierunkiem Dariusza Włóki wykonał zespół w składzie: Janusz Bryś, Tadeusz Małolepszy, Edyta Włóka i Józef Włóka. Akt erekcyjny i renowację krzyża misyjnego wykonali Marianna Pucka i Józef Kubacki. Metalową kopertę aktu erekcyjnego wykonał natomiast Józef Dworacki. W montażu krzyża po renowacji na nowym postumencie uczestniczyli: Andrzej Napieraj, Krzysztof Pawlaczyk, Adam Sas, Marian Sas, Dariusz Włóka, Wiesław Włóka i Jan Szymański. W dniu 13 lipca 2014 r. odsłonięcia i poświęcenia postumentu dokonał ks. bp dr hab. Antoni Długosz, to znaczy w dniu Wizytacji Kanonicznej i udzielenia Sakramentu Bierzmowania młodym parafianom. Przebudowa postumentu krzyża misyjnego w rejonie drogi powiatowej w Żytniowie pozwoliła na poprawę estetyki otoczenia w centrum wsi a poprzez sąsiedztwo z obeliskiem upamiętniającym 700 lat wsi i parafii Żytniów stworzyła reprezentacyjne miejsce sołectwa.

Grzegorz Pucka

Program obchodów 600-lecia Urzędu Sołtysa w Żytniowie

Obchody przypadają na dni 15.06 - 16.06.2013r.

Odbędą się w 5 miejscach:
Kościół pw. św. Marcina,
Publiczna Szkoła Podstawowa,
Wiejskie Centrum Kultury,
Stadion Sportowy LZS,
Siedziba Koła Gospodyń Domowych.


W dniach 15-16 czerwca 2013r. na terenie Wiejskiego Centrum Kultury czynne będzie stoisko ze sprzedażą książek
"Fotografie pamiętają Żytniów"

Obsługa gastronomiczna:
GS "Samopomoc Chłopska" w Praszce,
Wiejskie Centrum Kultury,
Stadion Sportowy LZS


Opieka medyczna:
Ośrodek Zdrowia w Żytniowie

Główny organizator 600-lecia Urzędu Sołtysa w Żytniowie:
Stowarzyszenie "RAZEM DLA ŻYTNIOWA"

---===---

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY


15 czerwca 2013 (sobota)
11:00 Turniej piłkarski młodzików (Stadion Sportowy LZS)
17:00 Turniej Sołectw o puchar Sołtysa Żytniowa (Wiejskie Centrum Kultury)
20:00 Festyn Ludowy (Wiejskie Centrum Kultury)

16 czerwca 2013 (niedziela)
10:15 Złożenie wiązanek kwiatów na grobach Sołtysów Żytniowa
10:45 Korowód
11:00 Uroczysta Msza św. (Kościół pw. św. Marcina)
13:00 Seminarium nt. "Historia Urzędu Sołtysa w Polsce na przestrzeni wieków" (Publiczna Szkoła Podstawowa), wg oddzielnego programu
16:00 Mecz piłkarski LZS Bugaj (Stadion Sportowy LZS)
18:00 Zawody i konkursy sportowe dla dzieci (Wiejskie Centrum Kultury)
20:00 Festyn ludowy (Wiejskie Centrum Kultury)

Program szczegółowy Seminarium
"Historia Urzędu Sołtysa w Polsce na przestrzeni wieków"
13:00 Otwarcie i powitanie Gości - Wójt Gminy mgr inż. Andrzej Pyziak
13:10 Wprowadzenie - Wójt Gminy mgr inż. Andrzej Pyziak
13:15 Historia Urzędu Sołtysa w Polsce na przestrzeni wieków - dr Zbigniew Szczerbik
13:45 Honorowa lista Sołtysów Żytniowa - mgr inż. Bronisław Walacik
14:00 Początki Żytniowa - Żytniów jeszcze starszy? - dr inż. Grzegorz Pucka, mgr inż. Bronisław Walacik
14:20 Dyskusja
15:00 Wręczenie odznaczeń i wyróżnień - Marszałek Województwa, Wójt Gminy, Sołtys Żytniowa, Prezes Stowarzyszenia
15:20 Występ Zespołu Artystycznego Publicznej Szkoły Podstawowej
15:50 Zakończenie Seminarium i poczęstunek

---===---

PATRONAT HONOROWY

Ireneusz NIEWIAROWSKI
senator RP
prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów

Józef SEBESTA
Marszałek Województwa Opolskiego

Ryszard WILCZYŃSKI
Wojewoda Opolski

Andrzej PYZIAK
Wójt Gminy Rudniki

---===---

OPIEKA MEDIALNABiuletyn informacyjny Gminy Rudniki


---===---

ORGANIZATORZY

Urząd Gminy Rudniki,
GOKSiR Rudniki,
Stowarzyszenie "Razem dla Żytniowa"
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
Ochotnicza Straż Pożarna w Żytniowie,
Ludowy Zespół Sportowy Żytniów,
Koło Gospodyń Domowych w Żytniowie,
Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna".

---===---

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach Jubileuszu 600-lecia Urzędu Sołtysa w Żytniowie.